Hủy

Tag:

VNG doanh thu

VNG thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2020

Doanh thu tăng 16,3% song kỳ lân công nghệ Việt Nam VNG vẫn giảm lợi nhuận do ảnh hưởng của Covid-19.
15/4/2021, 08:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn