Hủy

Tag:

VNLife

VNLife hoàn thành vòng gọi vốn 250 triệu USD

VNLife - công ty sở hữu dịch vụ thanh toán VNPay cho biết vòng gọi vốn Series B kéo dài nhiều tháng nay.
3/8/2021, 10:56   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào