Hủy

Tag:

Vốn khởi nghiệp

Lo ngại bong bóng dotcom khi vốn đổ vào startup tăng

Nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp công nghệ trên toàn cầu tăng cao khiến nhiều chuyên gia lên lo ngại về tình trạng tương tự...
17/7/2021, 09:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào