Hủy

Tag:

Vương Thành Chung

Khởi nghiệp với ứng dụng giáo dục sớm cho trẻ qua trò chơi tương tác

Dự án của Vương Thành Chung và cộng sự là chương trình giáo dục sớm cho trẻ phát triển tiềm năng và tiết kiệm chi phí cho phụ huynh.
30/10/2018, 11:31   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn