Hủy

Tag:

Aura Network

Startup Aura Network gọi vốn thành công 2,5 triệu USD

Nền tảng công nghệ blockchain dành riêng cho tài sản số này đã gọi vốn thành công ở vòng hạt giống.
24/4/2022, 12:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào