Hủy

Tag:

Bài toán nhân sự

Startup trăn trở chuyện 'sa thải hay giảm lương' thời dịch 

Các startup dự tọa đàm "Bài toán nhân sự" nhìn nhận cần tối ưu chi phí trước khi tính chuyện sa thải hay giảm lương để giảm tác...
8/5/2020, 09:00   

Bài toán nhân sự startup thời dịch

Startup tìm cách giải bài toán chi phí nhân sự, quản trị đội ngũ, tạo động lực, tăng hiệu suất làm việc... khi mọi hoạt động gặp...
6/5/2020, 15:39   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào