Hủy

Tag:

BK Fund

Cơ hội nhận 50.000 USD khởi nghiệp từ Lab2Market

Chương trình Lab2Market ươm tạo, hỗ trợ những sáng chế mới với cơ hội nhận được 50.000 USD, khởi động từ tháng 7 tới.
11/6/2021, 09:27   

BK Fund hợp tác ThinkZone Ventures nâng quy mô quỹ

Hợp tác ThinkZone Ventures, Quỹ BK Fund hướng tới nâng quy mô lên 10 triệu USD, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho Đại học Bách Khoa...
24/3/2021, 10:10   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào