Hủy

Tag:

ESP Capital

Startup chuyên về việc làm cho nữ giới nhận rót vốn từ quỹ đầu tư Singapore

Canavi vừa nhận được vốn tài trợ từ quỹ đầu tư ESP Capital sau 1,5 năm hoạt động.
4/7/2017, 21:41