Hủy

Tag:

Ficus

Quỹ đầu tư của Alibaba rót vốn vào 2 startup Việt

Quỹ eWTP vừa công bố 2 khoản đầu tư vào chuỗi thực phẩm bán lẻ Homefarm và Ficus - công ty đứng sau The Coffee House, Giao Hàng Nhanh.
12/9/2021, 08:16   

Ficus nhận 50 triệu USD từ quỹ của Jack Ma

Quỹ eWTP Capital rót 50 triệu USD vào Ficus thông qua pháp nhân của quỹ tại Singapore mang tên Redefine Capital.
28/10/2020, 09:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào