Hủy

Tag:

Fundiin

Fundiin hợp tác cùng Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia

Fundiin hợp tác cùng Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) nhằm cung cấp dịch vụ mua trước trả sau an toàn, tiện lợi hơn...
11/6/2024, 08:00   

Fundiin sắp có thêm 1,8 triệu USD

Ứng dụng mua ngay trả sau - Fundiin vừa được cam kết rót 1,8 triệu USD sau 5 tháng nhận vốn từ 1982 Ventures và Zone Startups Ventures.
22/9/2021, 07:00   

Fundiin gọi vốn thành công

1982 Ventures và Zone Startups Ventures là hai nhà đầu tư rót vốn đầu tư cho kế hoạch mở rộng thị trường của Fundiin.
3/4/2021, 12:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào