Hủy

Tag:

Innovatube

Cơ hội tìm nhà đầu tư cho Startup công nghệ

Tham gia IFS, 12 doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc 4 lĩnh vực công nghệ có cơ hội kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
31/7/2017 | 10:56   

3 lời khuyên khởi nghiệp của ông chủ Asanzo cho Startup Việt

Khởi nghiệp dựa trên thế mạnh sân nhà sẽ tạo điểm tựa cho...
3 lời khuyên khởi nghiệp của ông chủ Asanzo cho Startup Việt