Hủy

Tag:

startup tiền thuật toán

Startup tiền thuật toán cho game thủ niêm yết trên các sàn quốc tế 

Người dùng hiện có thể sử dụng đồng LUC (Level Up Coin) trên nền tảng blockchain Play2Live cũng như giao dịch tại ba sàn quốc tế...
30/5/2018, 17:00   

Startup tặng tiền thuật toán cho người tập thể dục

Ứng dụng Sweatcoin thưởng cho người dùng đồng tiền thuật toán riêng của hệ thống nếu chăm chỉ tập thể dục.
19/1/2018, 09:43   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào