Hủy

bluestar

Doanh nghiệp khởi tạo . đang mong phát triển.

Giới thiệu

bluestart rất mong được hợp tác toàn diện với các nhà đầu tư

Thông tin liên hệ
  • bluestar

  • bls

  • 12 chùa bộc hà nội

  • bluestar@io.com

  • http://bluestar.io

Lĩnh vực

Logistic

Ngành khác

Thành lập

12/2017