Hủy

congty dau tu kim vu

cong nghiep phu tro nganh go .noi that gia dung che tao may

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • congty dau tu kim vu

  • ctykim vu

  • 5/6 khu pho binh hoa 2 thi tran tan phuoc khanh tan uyen binh duong

  • trinhxuanhongdc@gmial.com

  • http://kimvu.vn

Lĩnh vực

Ngành khác

Thành lập

02/2016