Hủy

Hệ thống thi và tạo đề thi trắc nghiệm - cungthi.vn

Thi trắc nghiệm được đánh giá là phương án thi hiện đại, đánh giá được tổng quát toàn bộ kiến thức của người học và trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay việc tiếp cận người học dựa trên nền tảng CNTT là vô cùng cần thiết. Cungthi.vn là Hệ thống thi trắc nghiệm và tạo đề thi trắc nghiệm online sẽ giúp các đơn vị giáo dục dễ dàng hơn trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

Giới thiệu

Hiện nay, phương án thi trắc nghiệm đã được triển khai rộng rãi trong giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi trắc nghiệm được đánh giá là phương án thi hiện đại, đánh giá được tổng quát toàn bộ kiến thức của người học. Và trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay việc tiếp cận người học dựa trên nền tảng CNTT là vô cùng cần thiết.

Cungthi.vn ra đời với mong muốn mang lại các giá trị tốt nhất cho người sử dụng. 

Với cungthi.vn người thi có phương tiện thi trắc nghiệm tiện lợi, nhanh chóng, tương thích trên nhiều thiết bị.

Với cungthi.vn người ra đề có thể tạo và ra đề thi trắc nghiệm hết sức đơn giản và nhanh chóng.

Hiện cungthi.vn cung cấp các chức năng chính:

I) Chức năng tạo nhóm, lớp học trên hệ thống cungthi.vn

Với chức năng này giáo viên có thể dễ dàng tạo các lớp học của mình để quản lý cũng như ra đề thi , thông báo, trao đổi tài liệu cho các bạn học sinh.

Lớp học có thể để ở chế độ công khai (cho tất cả mọi người có thể tham gia) hoặc chế độ bí mật (chỉ cho các học sinh của mình mới có quyền tham gia).

Chức năng nhóm, lớp học đặc biệt hữu ích và phù hợp với các thầy cô giáo đang quản lý các lớp dạy kèm.

II) Tạo ngân hàng câu hỏi và chủ đề trên hệ thống cungthi.vn

1. Tạo chủ đề trắc nghiệm và quản lý chủ đề trắc nghiệm

Với chức năng này giáo viên có thể tạo các chủ đề theo các môn học, các chương học, các loại bài tập, các mức độ của bài tập để dễ dàng phân loại và quản lý câu hỏi.

Mục đích là gom nhóm các câu hỏi lại theo chủ đề để khi tạo đề thi giáo viên có thể dễ dàng lựa chọn các câu hỏi mình mong muốn đồng thời hỗ trợ ra nhanh đề thi theo ma trận đề thi do giáo viên tự biên soạn.

2. Tạo câu hỏi trắc nghiệm và quản lý ngân hàng câu hỏi

Việc tạo được ngân hàng câu hỏi là vấn đề cốt lõi với mỗi giáo viên. Khi có ngân hàng câu hỏi giáo viên có thể dễ dàng tạo ra các đề thi theo ý mình.

Cungthi.vn cung cấp chức năng giúp giáo viên có thể dễ dàng tạo câu hỏi hoặc (import danh sách các câu hỏi theo file word có sẵn của mình).

Với mỗi câu hỏi thì giáo viên nên lựa chọn chủ đề cho câu hỏi đề dễ dàng quản lý cũng như khi ra đề thi không bị nhầm lẫn, lẫn lộn.

III) Chức năng tạo và quản lý đề thi trên hệ thống cungthi.vn

Từ ngân hàng câu hỏi đã được tạo ở bên trên giáo viên dễ dàng phát hành đề thi trắc nghiệm với việc chỉ chọn các câu hỏi từ ngân hàng vào đề thi. Hệ thống sẽ tự link các câu hỏi và gán vào đề thi.

Với mỗi đề thi được tạo giáo viên có thể gán nhóm người dùng được phép thi (những lớp học đã được tạo ở bên trên) hoặc phát hành công khai cho toàn bộ người dùng.

Sau khi tạo đề thi giáo viên có thể trích xuất file word đề thi (Trộn đề thi) từ đề thi đã tạo và có xáo trộn câu hỏi (tạo được tối đa 5 mã đề khác nhau).Ở mỗi đề thi có chức năng báo cáo cho phép giáo viên xem số lượng người làm đề thi đó, xem chi tiết từng bài làm của từng thành viên.

Thông tin liên hệ
  • Hệ thống thi và tạo đề thi trắc nghiệm - cungthi.vn

  • cungthi.vn

  • Thành phố Hà Nội

  • vncungthi@gmail.com

  • https://cungthi.vn

Người đại diện

https://i-startup.vnecdn.net/2022/08/12/nguyen-huu-tuan-1660227827.jpg

Nguyễn Hữu Tuấn

CEO

Lĩnh vực

Edtech

Hình ảnh (8)

Thành viên

Nguyễn Hữu Tuấn

Nguyễn Hữu Tuấn

CEO
Tham gia từ 08/2018