Hủy

Cổng Học Tập Cohota

Cohota viết tắt từ từ Cổng Học Tập. Hiện là mô hình cloud LMS Learning Management System duy nhất tại Việt Nam hiện nay đang cung cấp cho các trường đại học. Được Đại Học Quốc Gia TP.HCM khuyến dùng. Cohota cũng đồng thời cung cấp cho các trung tâm đào tạo, chương trình xã hội hoá học tập và hỗ trợ cho nhiều chương trình giáo dục trực tuyến miễn phí tại Việt Nam.

Giới thiệu

Hệ thống quản lý học tập của Cohota (Cổng Học Tập) được triển khai theo giải pháp học tập tổng thể nên phục vụ đa dạng các loại hình và mức độ quản lý khác nhau.
Được sử dụng ở các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp Nghề, Trung Học, các Trung Tâm đào tạo hay các chương trình xã hội hoá.

Hệ thống dịch Vụ Cohota ngoài việc cung cấp dịch vụ trực tiếp, còn tạo điều kiện cho các Edtech khác cung cấp dịch vụ vào trong hệ thống Cohota để gia tăng tính năng, cũng như nội dung học liệu nhằm nâng cao khả năng giúp đỡ giáo viên trong việc thiết kế kế hoạch giảng dạy trực tuyến.

Từng được ươm tạo tại Hàn Quốc, Cohota với ý định mở rộng thị trường và sự ảnh hưởng của giải pháp đến các nước trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc, Indonesia, Cambodia, India

Cohota liên danh với Trung Tâm Dữ Liệu Đại Học Quốc Gia TP.HCM với lượng vốn đầu tư về cơ sở hạ tầng trong năm 2021 lên đến 200 tỉ VND.

Một số trường, đơn vị đang sử dụng dịch vụ như:


Trường cao đẳng an ninh mạng iSpace: eleaning.ispace.edu.vn

Trường Đại Học An Giang - Đại Học Quốc Gia: courses.agu.edu.vn

Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng: elearning.ued.udn.vn

Trường Đại Học Bạc Liêu: courses.blu.edu.vn

Trường Đại Học Đông Á: lms.donga.edu.vn

Sở Giáo Dục TP.HCM: lms.hcm.edu.vn

Đại học mỏ địa chất Hà Nội: ilearn.humg.edu.vn

Future Skill: online.futureskills.vn

Edspace: course.edspace.vn

GiapSchool: giapschool.com

Timeschool: lms.timesschools.edu.vn

InnEdu Online: innedu.online

KDI: elearning.kdi-edu.vn

Gia Sư Nam Long: elearning.giasunamlong.com

Sinh Viên Tốt: khoahoc.sinhvientot.net

Trần Mạnh Tuấn Saxophone Center: tmtsaxophonecenter.com

Nghị Lực Sống: elearning.azlearning.vn

Browlash Academy (US): course.mnbrowlashacademy.com

Viện đào tạo Đông Dương: itic.idctechno.com

Innotek Edu: edu.innotek.tech, daotao.innotek.tech

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Cambodia: camcdcmoh.khmerlms.com

Innedu coding: inncod.com

Flyup: elearning.flyingup.vn

Khu Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Quốc Gia TP.HCM: training.itp.vn

Học Tập Kết Hợp: hoctapkethop.com

VÀ NHIỀU ĐƠN VỊ KHÁC

Thông tin liên hệ
  • Cổng Học Tập Cohota

  • Cohota

  • Phòng I.102, Nhà A, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM đường nội bộ ĐHQG - HCM, khu phố 6, Thủ Đức

  • chuong@cohota.com

  • http://www.cohota.com

Người đại diện

https://i-startup.vnecdn.net/2020/09/28/pho-ng-va-n-tha-i-chu-o-ng-tu-cohota-1598178838.jpg

Thái Chương

CEO

Lĩnh vực

Edtech

Thành lập

06/2019

Thành viên

Thái Chương

Thái Chương

CEO
Tham gia từ 10/2017

Đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị
03/2018 Công ty TNHH T&H Pre-Seed $10,000.00
09/2020 Trung Tâm Dữ Liệu Đại Học Quốc Gia TP.HCM Seed $80,000.00
    Tổng $90,000.00

Startup khác