Hủy

Công ty cổ phần Quản lý tài sản số

VNDC là tài sản số thuộc sở hữu Công ty cổ phần quản lý tài sản số Digital Asset Management Holding - DAMH được ứng dụng công nghệ Blockchain dự kiến sử dụng nền tảng Stellar để quản lý. Tài sản số VNDC được cho thuê, người thuê phải ký quỹ VNĐ tương đương giá trị hợp đồng thuê VNDC và được quyền chuyển tài sản VNDC cho người khác sử dụng, khi không còn nhu cầu sử dụng VNDC được hoàn trả cho công ty và nhận lại VNĐ ký quỹ.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty cổ phần Quản lý tài sản số

  • hi@vndc.io

  • https://vndc.io

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

01/1970

Startup cùng lĩnh vực