Hủy

Công ty cổ phần Việt Nam

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Giới thiệu

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết tiệm đã hoạt động được hơn 20 năm. Lúc tai nạn trong nhà có một người trông coi, song ngủ trên lầu nên không xảy ra thương vong. Hiện trường đang bị phong tỏa, lo ngại nhà sập nên chủ tiệm chưa thể vào thu gom một số vàng trưng bày ở tủ kính.

Thông tin liên hệ
  • Công ty cổ phần Việt Nam

  • TesterVietNam

  • 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy, Hà Nội

  • test@gmail.com

  • https://www.sungroup.com.vn

Người đại diện

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

06/2017

Hình ảnh (3)

Thành viên

Thành viên 1

Thành viên 1

Thiết kế UI/UX
Tham gia từ 01/2019

Đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị
01/2015 test 1 Acquisition $12.00
    Tổng $12.00