Hủy

Đặc Sản Làm Quà

Đặc Sản Làm Quà là dự án TMĐT về các đặc sản của Việt Nam, đây là dự án giúp người sản xuất đặc sản địa phương có thể tiếp cận được lượng khách hàng toàn quốc. Ngoài ra, Đặc Sản Làm Quà giúp Quảng Bá Miễn Phí các đặc sản vùng miền như Đặc Sản Đà Nẵng, Miền Trung... cho các hộ sản xuất kiểu truyền thống

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Đặc Sản Làm Quà

  • luongquyen89@gmail.com

  • https://dacsanlamqua.com/

Lĩnh vực

Dịch vụ

Thành lập

01/1970

Startup cùng lĩnh vực