Hủy

Freelensia Co., Ltd.

Freelensia is an interpretation and translation company with an online platform where businesses and travelers can find and reserve interpreters, translators and tour guides for short-term events such as meetings, exhibitions and seminars.

Giới thiệu

Freelensia is an interpretation and translation company with an online platform where businesses and travelers can find and reserve interpreters, translators and tour guides for short-term events such as meetings, exhibitions and seminars. With nearly 3,000 members, we have interpreters for English, Japanese, Korean, Chinese, etc., who have verified their identities and qualifications, had listings with publicly listed prices, self-introduction videos in their interpretation languages as well as many groundbreaking support technologies on the platform. We aim to ensure a higher quality of interpretation and cheaper fees than traditional interpretation businesses.

Freelensia là một công ty dịch thuật cung cấp dịch vụ phiên dịch và biên dịch trên một nền tảng trực tuyến nơi các doanh nghiệp và du khách có thể tìm và đặt hẹn phiên dịch viên, biên dịch viên và hướng dẫn viên du lịch cho các sự kiện ngắn hạn như hội họp, hội chợ triển lãm và hội thảo. Với số lượng gần 3.000 thành viên là phiên dịch viên cho các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung v.v., chúng tôi tự hào là nền tảng đặt lịch PDV trực tuyến đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Các PDV đều được qua xác minh danh tính và trình độ, có hồ sơ và mức giá được niêm yết công khai, có video tự giới thiệu bằng các ngôn ngữ phiên dịch, cùng nhiều công nghệ hỗ trỡ đột phá trên nền tảng giúp đảm bảo chất lượng phiên dịch cùng mức phí rẻ hơn các doanh nghiệp dịch thuật truyền thống.

フリレンシアは、企業や旅行者が会議、展示会、セミナーなどの短期イベントの通訳者、翻訳者、及び観光ガイドを見つけて予約できるオンラインプラットフォームを備えた通訳および翻訳会社です。約3,000人のメンバーがいる当プラットフォームは、確認された身元と資格、公的に表示される価格の投稿、通訳言語の自己紹介ビデオがある英語、日本語、韓国語、中国語などの通訳者を提供し、 プラットフォーム上に画期的な技術でサポートしています。 従来の通訳ビジネスよりも高品質の通訳及び安価な料金を目指します。

Thông tin liên hệ
  • Freelensia Co., Ltd.

  • Freelensia

  • 1437 Nguyen Van Linh Blvd, Tan Phong Ward, District 7

  • support@freelensia.com

  • https://www.freelensia.com/

Người đại diện

Lĩnh vực

Dịch vụ

Thành lập

10/2017

Hình ảnh (7)

Thành viên

Diep Nguyen

Diep Nguyen

CEO
Tham gia từ 10/2017