Hủy

Mypay Vietnam

Nền tảng thanh toán điện tử

Giới thiệu

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán cho thương mại điện tử, di động, của hàng tiện lợi, cá nhân tổ chức. 

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán mục tieu là đem đến sự đơn giản nhất thuận tiện nhất cho người sử dụng. Những người mua hàng trên các trang thương mại điện tử,  người dùng thanh toán di đông thanh toán topup. 

Mang lại sự trải nghiệm và ít thao tác nhất. 

Hệ thống xây dựng  để kết nối các kênh thanh toán cho  các trang thwuong mại điện tử .

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán cho thương mại điện tử, di động, của hàng tiện lợi, cá nhân tổ chức.

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán mục tieu là đem đến sự đơn giản nhất thuận tiện nhất cho người sử dụng. Những người mua hàng trên các trang thương mại điện tử,  người dùng thanh toán di đông thanh toán topup.

Mang lại sự trải nghiệm và ít thao tác nhất.

Hệ thống xây dựng  để kết nối các kênh thanh toán cho  các trang thwuong mại điện tử

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán cho thương mại điện tử, di động, của hàng tiện lợi, cá nhân tổ chức.

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán mục tieu là đem đến sự đơn giản nhất thuận tiện nhất cho người sử dụng. Những người mua hàng trên các trang thương mại điện tử,  người dùng thanh toán di đông thanh toán topup.

Mang lại sự trải nghiệm và ít thao tác nhất.

Hệ thống xây dựng  để kết nối các kênh thanh toán cho  các trang thwuong mại điện tử

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán cho thương mại điện tử, di động, của hàng tiện lợi, cá nhân tổ chức.

Hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán mục tieu là đem đến sự đơn giản nhất thuận tiện nhất cho người sử dụng. Những người mua hàng trên các trang thương mại điện tử,  người dùng thanh toán di đông thanh toán topup.

Mang lại sự trải nghiệm và ít thao tác nhất.

Hệ thống xây dựng  để kết nối các kênh thanh toán cho  các trang thwuong mại điện tử

Thông tin liên hệ
  • Mypay Vietnam

  • mpv

  • 33/394 đường Mỹ Đình

  • mypayhanoi@gmail.com

  • http://mypayvietnam.com

Người đại diện

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

05/2019

Hình ảnh (3)

Thành viên

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

Trưởng phòng Kỹ thuật
Tham gia từ 05/2019