Hủy

Phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum

Cung cấp phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư, kết hợp Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư quán tính với Độ bất ổn định thấp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận ở mức độ rủi ro thấp. Đi kèm với phần mềm, công ty cung cấp khóa học trang bị kiến thức đầu tư của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư sẵn sàng nhận biết và nắm bắt các cơ hội đầu tư tốt luôn có trên thị trường

Giới thiệu

1. Giới thiệu về Công ty, Dịch vụ cung cấp

Công ty Tư vấn Đầu tư Phạm và Cộng sự (Pham & Associates Investment Consultant) cung cấp phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư, kết hợp Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư quán tính với Độ bất ổn định thấp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận ở mức độ rủi ro thấp.

Đi kèm với phần mềm, công ty cung cấp khóa học trang bị kiến thức đầu tư chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư sẵn sàng nhận biết và nắm bắt các cơ hội đầu tư tốt luôn có trên thị trường.

Phần mềm và Khóa học cung cấp và trang bị cho nhà đầu tư công cụ và kiến thức cần thiết cấu thành một quy trình toàn diện cho việc lựa chọn cổ phiếu tốt cho quyết định đầu tư.

Phương châm của chúng tôi là thuật toán hóa trường phái đầu tư hiệu quả và hỗ trợ để mọi người đều có thể trở thành nhà đầu tư thành công như một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn và tin tưởng sẽ góp phần đào tạo và ươm mầm để Việt Nam có nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và thành công trong tương lai không xa.

2. Phần mềm sàn lọc chứng khoán thông minh ValTum

ValTum sử dụng thuật toán Multiple Discriminant Analysis để tổng hợp, đánh giá cùng một lúc nhiều số liệu, chỉ tiêu tài chính qua các năm, các quý, cũng như tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của hơn 1,000 công ty niêm yết trên thị trường, bao gồm các công ty trên sàn Upcom. Kết hợp với các chỉ tiêu về đánh giá và quản lý rủi ro, xu hướng quán tính giá, từ đó sàng lọc và xếp hạng công ty, hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường.

ValTum kết hợp đầu tư giá trị (Value Investing), Đầu tư tăng trưởng (Growth Investing) và Đầu tư theo xu hướng giá (Momentum Investing) với công cụ đo lường rủi ro (Low Volatility), là phần mềm sàng lọc cổ phiếu trên cơ sở phương pháp đầu tư hiện đại như Smart Beta, Factor Investing đang được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến bởi các quỹ, tổ chức lớn trên thế giới như Black Rock, Vanguard, MSCI, AQR, Goldman Sachs.

ValTum luôn nhận ra các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường xuất hiện thông qua một trong các xếp hạng bên dưới:

• Kết hợp Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư theo xu hướng (Value & Growth Investing + Momentum Investing)
• Kết hợp Đầu tư theo xu hướng với Độ bất ổn định thấp (Momentum Investing + Low Volaltility)
• Kết hợp Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng, Đầu tư theo xu hướng và Độ bất ổn định thấp (Value & Growth Investing + Momentum Investing + Low Volatility)

ValTum hỗ trợ nhà đầu tư công cụ sàng lọc, tìm ra các cơ hội đầu tư tốt  trên thị trường tại từng thời điểm. Giúp nhà đầu tư nâng cao tính kỷ luật và chuyên nghiệp, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận của dòng tiền thông minh.

Danh mục đầu tư được tái cơ cấu dựa trên:
• Có sự thay đổi về các yếu tố cơ bản
• Có sự thay đổi về xu hướng giá theo phân tích kỹ thuật
• Có cơ hội đầu tư mới có lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn cơ hội hiện đang năm giữ
Đặc biệt việc tái cơ cấu danh mục đầu tư theo ValTum giúp nhà đầu tư không bị tác động bởi các yếu tố tâm lý, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến đa số các nhà đầu tư thua lỗ.

ValTum cũng cho phép nhà đầu tư truy cập, so sánh các chỉ tiêu tài chính, từ cơ bản đến nâng cao của các công ty một cách nhanh nhất, hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra cơ hội tốt nhất trong số các cơ hội đầu tư đang được xem xét.

3. Khóa học đầu tư chứng khoán chuyên sâu

ValTum đưa ra danh sách chọn lọc các cổ phiếu triển vọng tốt trên thị trường ở từng thời điểm, tuy nhiên đây chưa phải là danh mục đầu tư cuối cùng. Để đưa ra danh mục đầu tư, nhà đầu tư cần kết hợp kết quả từ phần mềm ValTum với kiến thức và kinh nghiệm của mình, tiến hành các phân tích đánh giá chuyên sâu để đưa ra quyết định đầu tư. Với mục đích này, khóa học chuyên sâu về đầu tư được thiết kế nhằm trang bị cho nhà đầu tư kiến thức đầu tư chuyên nghiệp để kết hợp với phần mềm ValTum, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất.
Khóa học trang bị cho bạn kiến thức nền tảng để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp.  Kiến thức được tổng hợp từ các nguồn tham khảo, chương trình đào tạo về tài chính của các trường hàng đầu thế giới, cũng như từ các phương pháp đầu tư phổ biến và hiệu quả hiện nay. Khóa học được thiết kế cô đọng, từ cơ bản đến nâng cao cho mọi đối tưởng, đảm bảo học viên có thể ứng dụng vào việc đầu tư ngay sau khóa học.

Các nội dung chính của khoá học:
• Khái quát về thị trường chứng khoán
• Các trường phái đầu tư, ưu và nhược điểm
• Kiến thức cần trang bị trước khi đầu tư
• Các nguyên nhân khiến đa phần các nhà đầu tư thua lỗ
• Báo cáo tài chính (BCTC) & các thủ thuật làm đẹp BCTC
• Vai trò của kiểm toán trong việc đảm bảo tính minh bạch thông tin của BCTC
• Khác biệt giữ Lợi nhuận và dòng tiền
• Phân tích Rủi ro và Lợi nhuận
• Các phương pháp đo lường rủi ro của một cổ phiếu - Tính toán lợi nhuận kỳ vọng
• Các loại cổ phiếu rủi ro cao bạn không nên đầu tư
• Đánh giá Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
• Các chỉ số tài chính quan trọng cần nắm
• Hiểu đúng về các loại cổ tức
• Nhận diện cơ hội đầu tư từ công ty có vốn lưu động âm - các trường hợp đặc biệt
• Các mô hình định giá xác định giá trị hợp lý của 1 cổ phiếu
• Phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp
• Cách sử dụng các thông tin tham khảo có chọn lọc trên thị trường
• Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng - phương pháp mua và nắm giữ
• Đầu tư theo theo xu hướng giá
• Kết hợp đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng và đầu tư theo xu hướng giá với độ bất ổn định thấp
• Giới thiệu các mô hình đầu tư tương tự  bởi các quỹ lớn trên thế giới
• Mua và nắm giữ có phải là tối ưu nhất
• Tâm lý đầu tư và Ứng dụng
• 3 loại đồ thi giá điển hình kết hợp đầu tư giá trị và Đầu tư theo xu hướng
• Quản lý danh mục đầu tư
• Kết hợp tất cả các thông tin - Quy trình nhiều bước với các tiêu chí khắc khe nhất để lựa chọn một cổ phiếu
• Lựa chọn thời điểm mua, bán cổ phiếu hợp lý
• Khi thực tế không như mô hình - Chiến lượt bảo toàn vốn tránh thua lỗ lớn
• Phần mềm sàn lọc chứng khoán thông minh ValTum - Tổng hợp kiến thức và các phương pháp đầu tư hiện tại  hỗ trợ xây dựng danh mục đầu tư

4. Định hướng phát triển:

• Tổng hợp các kiến thức, trường phái đầu tư hiện đại, kết nối với các chuyên gia đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng chuyên sâu về đầu tư, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính.
• Trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam cung cấp Phần mềm ứng dụng sàng lọc chứng khoán thông minh và Khóa học đầu tư chuyên sâu với thước đo là hiệu quả thực tế mang lại cho nhà đầu tư.
• Mở rộng ra thị trường nước ngoài, trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới cung cấp ứng dụng đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu tư trong vòng 10 năm đến
• Ươm mầm và đào tạo những nhà đầu tư chuyên nghiệp, mong muốn đóng góp cho sự trưởng thành và vươn ra thế giới của nhà đầu tư Việt Nam.

Thông tin liên hệ
  • Phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum

  • PAIC

  • 20-06K B3, Era Town, 15B, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

  • hoanhvpham@gmail.com

  • http://www.smartstockselection.com

Người đại diện

https://i-startup.vnecdn.net/2017/09/19/hoanh-v-pham-pic-1505144348.jpg

Phạm Văn Hoanh

CEO

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

09/2016

Hình ảnh (7)

Thành viên

Đỗ Ngọc Hoa

Đỗ Ngọc Hoa

CFO
Tham gia từ 09/2016
Phạm Văn Hoanh

Phạm Văn Hoanh

CEO
Tham gia từ 09/2016

Đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị
07/2016 Pham & Associates Investment Consultant Seed $100,000.00
01/2016 Pham & Associates Investment Consultant Pre-Seed $50,000.00
    Tổng $150,000.00