Hủy

Thảo Nhi

Nguyện vọng phát triển lớp học Anh Văn tại nhà thành 1 Trung tâm Ngoại Ngữ. Hiện tại, tôi đang dạy 2 lớp Anh văn thiếu nhi tại nhà vào ngày nghỉ hàng tuần. Chương trình dạy và đứng lớp do tôi đảm trách. Thình thoảng, để tăng cường khả năng giao tiếp cho học viên, tôi mời giáo viên nước ngoài đến dạy 1 buổi chi phí khá cao. Nay tôi có nhu cầu mở rộng lớp , tôi được biết chương trình Start up lần đầu tiên, Tối rất mong muốn được tham gia chương trình.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Thảo Nhi

  • thaonhitv1981@gmail.com

  • http://nothing

Lĩnh vực

Edtech

Thành lập

01/1970