Hủy

Ứng dụng thông minh Jingo

Ứng dụng thông minh để phân tích hành vi, thói quen tiêu dùng thông qua việc chơi game mà người dùng tham gia trong quá trình tương tác game show trên di động.

Giới thiệu

- Jingo tạo ra một nền tảng, game show tương tác trực tiếp hằng ngày, nơi có thể thu hút được một số lượng lớn người xem trong cùng một thời điểm.
- Trò chơi hoá thông điệp quảng cáo (gamification) giúp người chơi tiếp thu thông điệp tốt hơn
- Khảo sát thị trường thông qua số lượng người chơi lớn và đa dạng, tốc độ cao.

Thông tin liên hệ
  • Ứng dụng thông minh Jingo

  • linh@jingo.live

  • http://Jingo.live

Lĩnh vực

Ngành khác