Hủy

What You Want

Integrated platform which has functions as database, search engine and social network only for movie and digital entertainments.

Giới thiệu

WYWant tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu phim.

Khi mọi người muốn tìm kiếm về phim ảnh, không có lựa chọn nào khác ngoài Google đến từ Mỹ, không phải bởi Việt Nam.

Vì nó là từ nước ngoài, nó không thể hiển thị đánh giá và cảm nhận về phim của người Việt Nam.

Đó là lý do mà chúng tôi xây dựng nền tảng / cơ sở dữ liệu phim chỉ dành cho Việt Nam để chia sẻ cảm xúc trong 'Tieng Viet' của 'Nguoi Viet'.

Dựa trên việc xây dựng cơ sở dữ liệu như trên, chúng tôi đã mở rộng nó sang mạng xã hội tập trung vào phim và liên quan đến nó.

Vì vậy, mọi người có thể thảo luận với bạn bè của họ, để lại / kiểm tra các nhận xét và đánh giá, tạo bộ sưu tập phim của riêng họ, đặt vé xem phim và xem phim trên nền tảng bằng cách phát trực tuyến VoD trên nền tảng.

Tóm lại, WYWant là nền tảng dựa trên cơ sở dữ liệu phim và cung cấp mọi thứ về phim và liên quan đến nó. đặc biệt tập trung vào kết nối xã hội và giao tiếp với phim ảnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

WYWant is focused on building movie database.

When people want to search about movies, there is no choice but Google which is from USA, not by Vietnam.

Since it is from oversea, it can't show review and feeling of movies by vietnamese people.

That is the reason that we build the platform/database of movies only for Vietnam to share the feelings in 'Tieng Viet' by 'Nguoi Viet'.

Based on building database as above, we expanded it to social network focused on movie and its related.

So, People can discuss with their friends, leave / check the comments and reviews, make their own movie collection, book movie tickets and watch movies on the platform by Streaming VoD on the platform.

To summarize, WYWant is combined between 'Rotten Tomato', 'Facebook' and 'Netflix'.

WYWant is the platform based on movie database and provide everything about movie and its related. especially focused on social connectivity and communication with movies.

Thông tin liên hệ
  • What You Want

  • WYWant

  • 120A Tran Ke Xuong, Q. Phu Nhuan

  • yonghoon.an@whatyouwant.co

  • http://whatyouwant.co

Người đại diện

https://i-startup.vnecdn.net/2019/07/22/an-1557477097.jpg

An Yonghoon

CEO

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

12/2018

Hình ảnh (6)

Thành viên

Nguyen Van Hien

Nguyen Van Hien

CTO
Tham gia từ 06/2018
An Yonghoon

An Yonghoon

CEO
Tham gia từ 06/2018
Le Minh Hoang

Le Minh Hoang

Lập trình viên Backend
Tham gia từ 06/2018

Startup cùng lĩnh vực