Hủy
Ý tưởng mới Thứ sáu, 8/8/2014, 15:48 (GMT+7)

Khái niệm về 'lèo'

Lèo là khi gáy trận sau ba tiếng "cúc cu cu", con chim gáy thêm 1 nhịp "cục cù cù" hoặc "cục cù" gần giống với tiếng gù nhưng nhanh hơn. Ví dụ, "cúc cu cu, cúc cu cu… cục cù cù". Đa số chim thỉnh thoảng mới ra lèo như trên, còn rất hiếm con có lèo dặm, tức là gáy cúc cu cu, cục cù cù, cúc cu cu, cục cù cù liên tục. 

Quay lại