Hủy

Tag:

Xoay chuyển nghịch cảnh

Bài toán nhân sự startup thời dịch

Startup tìm cách giải bài toán chi phí nhân sự, quản trị đội ngũ, tạo động lực, tăng hiệu suất làm việc... khi mọi hoạt động gặp...
6/5/2020, 15:39   

Startup xoay chuyển nghịch cảnh ra sao trong Covid-19

Chuyên gia, doanh nhân khởi nghiệp sẽ bàn kịch bản ứng phó và giải pháp sinh tồn, duy trì tăng trưởng trong Covid-19, trực tuyến...
5/4/2020, 19:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào