Hủy

Canets Việt Nam

Canets là nền tảng kết nối giữa sinh viên giúp việc theo giờ và gia đình trẻ. Canets đã giúp kết nối hơn 4,000 sinh viên giúp việc & giúp hơn 6,000 gia đình tìm được người giúp việc tin tưởng tại Hà Nội.Canets cung cấp nền tảng & công cụ giúp gia đình kết nối được người giúp việc tin tưởng nhất. Định hướng của Canets là nền tảng kết nối dịch vụ: giúp việc, gia sư, trông trẻ, trông người già,...

Giới thiệu

Canets là nền tảng kết nối giữa sinh viên giúp việc theo giờ và gia đình trẻ. Canets đã giúp kết nối hơn 4,000 sinh viên giúp việc & giúp hơn 6,000 gia đình tìm được người giúp việc tin tưởng tại Hà Nội.Canets cung cấp nền tảng & công cụ giúp gia đình kết nối được người giúp việc tin tưởng nhất. Định hướng của Canets là nền tảng kết nối dịch vụ: giúp việc, gia sư, trông trẻ, trông người già,...

Thông tin liên hệ
  • Canets Việt Nam

  • Canets - Caring Network

  • Số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • khaido12365@gmail.com

  • http://www.canets.com/

Người đại diện

Lĩnh vực

Thương mại điện tử

Thành lập

06/2017

Thành viên

Đỗ Tiến Khải

Đỗ Tiến Khải

CEO
Tham gia từ 01/2014

Startup cùng lĩnh vực