Hủy

Công ty TNHH MTV TV TK XD 168

Gọi vốn hợp tác khai thác "mỏ vàng hữu hạn" Xây dựng Bãi xe, đò phục vụ du khách ra vào khu du lịch chùa Hưng Thiện

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty TNHH MTV TV TK XD 168

  • 168baclieu@gmail.com

  • http://htt

Lĩnh vực

Dịch vụ

Thành lập

01/1970