Hủy

Goalify

Goalify là một nền tảng nhằm vào giải quết các vấn đề của việc giao tiếp và quản lý mục tiêu, hỗ trợ doanh nghiệp đề ra và đạt được những mục tiêu tham vọng nhất, kiến tạo văn hóa doanh nghiệp và chú trọng quan tâm, xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh.

Giới thiệu

Goalify là một nền tảng ứng dụng giúp công ty quản lý mục tiêu và gia tăng sự gắn kết của nhân viên với nhau, hướng đến sự thống nhất để tập trung vào các mục tiêu tham vọng nhất của công ty.
Giúp cải thiện văn hóa doanh nghiệp và sự liên kết trong đội ngũ nhân viên được tốt hơn. Hệ thống nền tảng Goalify là một giải pháp - sự kết hợp mang tính chất kết nối toàn diện, tương tác và hỗ trợ nhau của ba yếu tố then chốt, từ Quản lý nhân sự, Gắn kết văn hóa doanh nghiệp đến Mục tiêu và kết quả (của mục tiêu) trong một tổ chức.

Goalify hỗ trợ đội ngũ của công ty gắn kết và tập trung vào các kết quả then chốt, nâng cao hiệu quả đạt được mục tiêu cao nhất. Nâng cao được văn hóa doanh nghiệp và sự liên kết trong đội ngũ nhân viên được tốt hơn. Hệ thống nền tảng Goalify của chúng tôi là một giải pháp - sự kết hợp mang tính chất liên kết và tương tác chặt chẻ của ba yếu tố then chốt, Quản lý nhân sự, Gắn kết văn hóa doanh nghiệp cũng như Mục tiêu và kết quả thực hiện của tổ chức.

Thông tin liên hệ
  • Goalify

  • Goalify

  • 194 Hai Ba Trung, Đa Kao, Quận 1, TPHCM

  • long@goalify.plus

  • http://goalify.plus

Người đại diện

https://i-startup.vnecdn.net/2017/09/19/mg-9838-resize400x400-1504350929.jpg

Bui Tran Phi Long

CEO

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

04/2017

Hình ảnh (6)

Thành viên

Bui Tran Phi Long

Bui Tran Phi Long

CEO
Tham gia từ 01/2017

Startup cùng lĩnh vực