Hủy

Money Lover - Quản lý tài chính cá nhân

Money Lover là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân số 1 trên điện thoại thông minh. Money Lover giúp người dùng dễ dàng theo dõi các khoản thu chi và lên kế hoạch chi tiêu một cách hiệu quả.

Giới thiệu

Money Lover là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại.

Money Lover giúp bạn dễ dàng theo dõi các khoản thu chi hàng ngày, lập kế hoạch chi tiêu một cách hiệu quả.

Ứng dụng còn giúp bạn ghi lại các khoản nợ, theo dõi tiết kiệm, lập báo cá và đưa ra những lời khuyên theo tình hình chi tiêu và kế hoạch của bạn.

Ứng dụng đạt giải nhất cuộc thi Nhân tài đất Việt 2014 và được Google bình chọn là 1 trong 5 ứng dụng tốt nhất năm 2017.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookmark.money

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/money-lover-expense-tracker/id486312413?mt=8

Windows: https://www.microsoft.com/en-us/p/money-lover-money-manager/9wzdncrdrg5v

Web: https://web.moneylover.me 

Thông tin liên hệ
  • Money Lover - Quản lý tài chính cá nhân

  • Money Lover

  • Hà Nội

  • cong@moneylover.me

  • https://moneylover.me/index_vi.html

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

12/2012

Hình ảnh (6)