Hủy

Team Hoppi

Chúng tôi mang đến những giải pháp giáo dục thông qua trò chơi, làm cho trẻ em và kể cả người lớn hứng thú hơn trong việc học.

Giới thiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp giáo dục thông qua trò chơi, làm cho trẻ em và kể cả người lớn hứng thú hơn trong việc học.

Tại Start Up Việt 2018, chúng tôi đem đến sản phẩm phần mềm "Bucha học tiếng Anh" - một sản phẩm mới nhưng đang rất được trẻ em yêu thích và sử dụng, với lượng người dùng mỗi ngày lên đến gần mười ngàn.

Link Download:

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamhoppi.buen&hl=vi

- iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/bucha-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng/id1353299015?l=vi&mt=8

Thông tin liên hệ
  • Team Hoppi

  • Hoppi

  • Tầng 6, 87 Vương Thừa Vũ

  • anhpt.csit@gmail.com

  • https://teamhoppi.com

Lĩnh vực

Công nghệ

Edtech

Ngành khác

Thành lập

01/2017

Hình ảnh (8)