Hủy

Thương hiệu MISA AMIS

MISA AMIS là một thương hiệu chuyên cung cấp phần mềm tới các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá thể và cơ quan nhà nước. Hiện tại MISA AMIS đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về pháp lý và thông tin về các loại hợp đồng, nghiệp vụ hợp đồng.

Giới thiệu

 

Thương hiệu MISA AMIS cung cấp thêm các thông tin về nghiệp vụ hợp đồng

 

MISA AMIS là một thương hiệu thuộc Công ty cổ phần MISA, chuyên hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, chuyên cung cấp các phần mềm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và các cơ quan Nhà nước. Trong quá trình sử dụng, thương hiệu MISA AMIS nhận được phản ánh từ các khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh rằng họ cần bổ sung những kiến thức về pháp lý và hợp đồng để có thể sử dụng phần mềm một cách tốt hơn vì những phần mềm của MISA AMIS có liên quan mật thiết tới pháp luật Việt Nam.

Chính vì vậy, hiện nay thương hiệu MISA AMIS đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích, xác thực về pháp luật, thuế thu nhập cá nhân và kiến thức về các loại hợp đồng để giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cả những cá nhân nghiên cứu về pháp luật có thể nghiên cứu một cách chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ hợp đồng, nghiệp vụ về thuế trên website amis.misa.vn.

I. Những thông tin về pháp lý, hợp đồng có thể tìm thấy trên MISA AMIS

Các loại thông tin về lĩnh vực pháp lý mà bạn đọc có thể tìm hiểu trên MISA AMIS bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Tổng quan về hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách và hàng hóa…
- Tổng quan về hợp đồng lao động như hợp đồng lao động là gì, các loại hợp đồng lao động, các mẫu hợp đồng lao động, nội dung của hợp đồng lao động cùng các nghiệp vụ khác về hợp đồng lao động như chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động, phạt vi phạm hợp đồng lao động …
- Tổng quan về hợp đồng đại lý, mẫu hợp đồng đại lý và tất cả những điều cần biết về hợp đồng đại lý.
- Tất cả những thông tin và nghiệp vụ về hợp đồng vay vốn.
- Tất cả những thông tin về hợp đồng thuê khoán, hợp đồng khoán việc.
- Những thông tin chuyên sâu về hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng dịch vụ thường dùng, phụ lục hợp đồng dịch vụ và những quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ.
- Tất cả những thông tin về hợp đồng thương mại như hợp đồng thương mại là gì, các loại hợp đồng thương mại, mẫu hợp đồng thương mại và quy định của pháp luật về hợp đồng thương mại như vi phạm hợp đồng thương mại, hủy bỏ hợp đồng thương mại, đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại …
- Những thông tin về hợp đồng nói chung như hợp đồng là gì, các loại hợp đồng phổ biến hiện nay, thực hiện hợp đồng, điều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồng, quy trình ký kết hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng, sự kiện bất khả kháng, tranh chấp hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong hợp đồng cùng nhiều thông tin khác liên quan tới hợp đồng.
- Những thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về phụ lục hợp đồng như phụ lục hợp đồng là gì, mẫu phụ lục hợp đồng thường được dùng hiện nay, phụ lục hợp đồng tiếng Anh …
- Tất cả những thông tin và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa như hợp đồng mua bán hàng hóa là gì, quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa cùng những thông tin khác về hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Tất cả những thông tin về hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán.
- Tất cả những thông tin chuyên sâu, đầy đủ nhất về hợp đồng kinh tế như hợp đồng kinh tế là gì, các loại hợp đồng kinh tế, mẫu hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng kinh tế, biên bản chấm dứt hợp đồng kinh tế, thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế cùng các thông tin khác liên quan tới hợp đồng kinh tế.
- Tất cả những thông tin mà doanh nghiệp, tổ chức cần biết về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư cùng quy định của pháp luật về các loại hợp đồng này.
- Những thông tin đầy đủ, chi tiết về hợp đồng xây dựng như hợp đồng xây dựng là gì, mẫu hợp đồng xây dựng thường được dùng hiện nay, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Những thông tin chi tiết, luôn luôn được cập nhật về hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng thương mại Quốc tế …
- Quy định của pháp luật về hợp đồng gia công, hợp đồng gia công may mặc và mẫu hợp đồng gia công, hợp đồng gia công may mặc cùng những thông tin khác liên quan tới các loại hợp đồng này.
- Những thông tin đầy đủ và được cập nhật mới nhất về giao kết hợp đồng như: giao kết hợp đồng là gì, chủ thể giao kết hợp đồng được pháp luật quy định ra sao, đề nghị giao kết hợp đồng, thời điểm giao kết hợp đồng …
- Các bài viết đầy đủ và được xác thực về hợp đồng trọn gói như khái niệm hợp đồng trọn gói, mẫu hợp đồng trọn gói, hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không …
- Các thông tin đầy đủ về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê kho gửi hàng, hợp đồng thuê nhà xưởng.
- Những thông tin mới và đầy đủ nhất về hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng liên doanh, hợp đồng tương tự trong đấu thầu, hợp đồng nhượng quyền thương mại.
- Những thông tin mới và đầy đủ nhất về hợp đồng ký gửi hàng hóa như khái niệm hợp đồng ký gửi hàng hóa, mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa.
- Những thông tin mới và đầy đủ nhất về hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, hợp đồng cộng tác viên kinh doanh, hợp đồng bảo vệ, hợp đồng thuê chuyên gia, hợp đồng thiết kế website, hợp đồng dịch vụ kế toán.
- Những thông tin đầy đủ và được đánh giá cao về hợp đồng lao động điện tử, hợp đồng thương mại điện tử.
- Các thông tin về thuế thu nhập cá nhân như thuế thu nhập cá nhân là gì, cách tính thuế thu nhập cá nhân cùng những thông tin khác về thuế thu nhập cá nhân.

II. Tại sao những thông tin về pháp lý, hợp đồng trên MISA AMIS lại đáng tin cậy?

Để có thể đảm bảo được độ tin cậy, chính xác cao của những thông tin về pháp lý, hợp đồng trên website amis.misa.vn; thương hiệu MISA AMIS đã hợp tác cùng với luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Hiện tại, luật sư Nguyễn Xuân Nhất chính là tác giả trực tiếp của những bài viết thông tin về pháp lý hợp đồng, pháp lý về thuế của thương hiệu MISA AMIS. Luật sư Nguyễn Xuân Nhất có nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực như luật lao động, luật kinh tế, luật xây dựng … nên những thông tin cung cấp cho độc giả đều có tính chính xác rất cao. Ngoài ra, những thông tin này còn được cập nhật thường xuyên, mới nhất theo những sửa đổi của pháp luật Việt Nam nên luôn đảm bảo không lỗi thời với các doanh nghiệp, tổ chức và những cá nhân chuyên nghiên cứu về pháp luật.

Ông Lê Thái An, giám đốc ban pháp chế của CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ chia sẻ: “Tôi đã theo dõi những bài viết về pháp lý hợp đồng của MISA AMIS từ lâu và thấy rằng những thông tin này rất hữu ích cho tôi khi xử lý vấn đề pháp lý của Công ty. Tôi mong rằng MISA AMIS sẽ xuất bản nhiều thông tin về hợp đồng và nghiệp vụ hợp đồng hơn nữa để các doanh nghiệp có thể nắm rõ những thông tin quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam”.

III. Tầm nhìn của MISA AMIS về việc cung cấp những thông tin pháp luật

Tới hiện tại, MISA AMIS đã gây dựng được một lượng độc giả trung thành lên tới hàng chục nghìn lượt đọc mỗi tháng và trở thành một nguồn cung cấp thông tin uy tín, đáng tin cậy về pháp lý, nghiệp vụ hợp đồng, thuế trong thời gian qua.

Trong 3 năm tới, MISA AMIS định hướng trở thành một nguồn thông tin uy tín, đầy đủ và đáng tin cậy trong top 3 website uy tín nhất chuyên về pháp lý, nghiệp vụ hợp đồng và thuế tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ
  • Thương hiệu MISA AMIS

  • MISA AMIS

  • Tầng 9, tòa nhà Technosft, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

  • support@misa.com.vn

  • https://amis.misa.vn/

Lĩnh vực

Ngành khác

Hình ảnh (6)