Hủy

TopDev - Việc làm IT cho Top Developers

TopDev – Việc làm IT cho Top Developers là hệ sinh thái bao gồm cộng đồng các Top Developers thuộc các chuyên ngành khác nhau từ web cho đến mobile, tập trung phát triển mạng lưới lập trình viên trong lĩnh vực IT.

Giới thiệu

TopDev – Việc làm IT cho Top Developers là hệ sinh thái bao gồm cộng đồng các Top Developers thuộc các chuyên ngành khác nhau từ web cho đến mobile, tập trung phát triển mạng lưới lập trình viên trong lĩnh vực Mobile & IT.
TopDev là đơn vị thường xuyên tổ chức chuỗi Tech Talk và các sự kiện chuyên sâu hàng tháng quy tụ các lập trình viên và các chuyên gia đến chia sẻ, cũng là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên ngành lớn Vietnam Mobile Day (https://mobileday.vn), Vietnam Web Summit (https://vietnamwebsummit.com) quy mô hàng nghìn người tham dự trên 2 thành phố lớn.

Thông tin liên hệ
  • TopDev - Việc làm IT cho Top Developers

  • TopDev

  • 337/2/3, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

  • contact@applancer.net

  • https://topdev.vn

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

08/2015