Hủy

việc làm

Tôi có suy nghĩ về giá trị của cứt và vàng. để phân tích giá trị thực sự của cứt và vàng là rất khó vì sự khởi đầu cũng như hệ quy chiếu khi bắt đầu so sánh là khác nhau nên thường thì giá trị của vàng là cao nhưng có một lần biểu quyết của rừng cây thì vàng không có cái giá mẹ gì hết tôi rất mong tìm được sự ủng hộ và cho phép tôi trình bày ý tưởng trọn vẹn đem lại giá trị cốt lõi cho coojgn đồng.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • việc làm

  • S&G

  • nguyentrung060679@gmail.com

  • http://chưa có

Lĩnh vực

Edtech

Thành lập

01/1970

Startup khác

Med247

Hệ thống phòng khám...

https://med247.vn/

FOODMAP ASIA

Nền tảng giới thiệu...

http://www.foodmap.asia