Hủy

VisionSoftwareSolution

VisionSoftwareSolution cung cấp giải pháp và phát triển phần mềm chuyên nghiệp theo xu hướng mới : các dự án về IOT như thiết bị điều khiển nhà thông minh, Chatbot các nền tảng phát triển của Facebook, Microsoft, Wix và AI trên nền tảng ứng dụng di động & web.

Giới thiệu

VisionSoftwareSolution cung cấp giải pháp và phát triển phần mềm chuyên nghiệp xu hướng mới :  các dự án về IOT như thiết bị điều khiển nhà thông minh, Chatbot các nền tảng phát triển của Facebook, Microsoft, Wix và AI trên nền tảng ứng dụng di động & web.

Thông tin liên hệ
  • VisionSoftwareSolution

  • VSS

  • 98/12 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

  • contact@visionsoftwaresolution.com

  • https://visionsoftwaresolution.com

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

06/2018