Hủy
Video Thứ ba, 17/11/2020, 14:40 (GMT+7)

Top 15 Startup Việt 2020 phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực

Hội đồng chung khảo đánh giá cao các mô hình khởi nghiệp trong top 15 Startup Việt 2020, đưa ra nhiều nhận xét và gợi mở nhiều hướng đi để phát triển sản phẩm.

"Top 15 Startup Việt 2020 nghiêm túc phát triển sản phẩm"
 
 

Công Khang - Thanh Thảo

Top 15 Startup Việt 2020 nghiêm túc phát triển sản phẩm