Hủy

Bitcoin Vietnam

Giới thiệu

Bitcoin Vietnam là một sàn giao dịch Bitcoin được thành lập từ tháng 12 năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp các giải pháp mua, bán, lưu trữ Bitcoin an toàn, và cung cấp thanh khoản cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam bằng cách hợp tác với các đối tác Bitcoin lớn trên toàn cầu. Bitcoin Vietnam tập trung vào các giá trị: An toàn, dễ dàng, tuân thủ pháp luật.

Hiện tại Bitcoin Vietnam có 4 sản phẩm chính: Giải pháp giao dịch Bitcoin dễ dàng tại Bitcoin.VN, sàn giao dịch Bitcoin chuyên nghiệp tại VBTC.VN, dịch vụ kiều hối giá rẻ Cash2VN.com, và máy Bitcoin ATM.

Thông tin liên hệ
  • Bitcoin Vietnam

  • Bitcoin.vn

  • phil@bitcoin.vn

  • https://bitcoin.vn

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

12/2013

Hình ảnh (1)