Hủy

Công ty TNHH Farmtech VietNam

Chúng tôi xây dựng một ứng dụng mạng xã hội nhà nông kết hợp với các sản phẩm IoT về giám sát môi trường. Nhằm tạo điều kiện cho nông dân có thể : Xác thực thông tin, Kết nối chuyên gia ngành hẹp, chia sẽ thông tin môi trường từ thiết bị IoT qua ứng dụng mạng xã hội nhà nông : Fman.Us

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty TNHH Farmtech VietNam

  • Farmtech VietNam

  • 19 Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

  • info@farmtech.vn

  • http://farmtech.com.vn

Lĩnh vực

Công nghệ

Nông nghiệp

Thành lập

11/2015

Hình ảnh (1)

Đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị
04/2017 Nam Nguyen Angel $300,000.00
    Tổng $300,000.00

Startup cùng lĩnh vực