Hủy

Công ty TNHH MTV Xây lắp Trung Thành

Sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty TNHH MTV Xây lắp Trung Thành

  • xaylapquangninh@gmail.com

  • http://xaylapquangninh.vn

Lĩnh vực

Ngành khác

Thành lập

01/1970