Hủy

Dịch vụ vay vốn thế chấp và đáo hạn ngân hàng

Hỗ trợ vay vốn đáo hạn, giải chấp ngân hàng. Hỗ trợ tiền vay vốn mua nhà, kinh doanh, tiêu dùng, mua xe hơi Hỗ trợ hồ sơ khó: Không có nguồn thu nhập, Hồ sơ bị nợ xấu, Hồ sơ cần định giá cao, Chủ tài sản lớn tuổi, Diện tích nhà nhỏ.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Dịch vụ vay vốn thế chấp và đáo hạn ngân hàng

  • 14/13/21A Thân Nhân Trung, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

  • VayTheChapNganHang@gmail.com

  • http://DichVuVayVon.org

Lĩnh vực

Fintech

Thành lập

12/2014