Hủy

DST Team

Nhóm chúng tôi gồm 10 người hiện đang tuổi 14, đang là lập trình viên tạo ra những phần mềm mới mẻ sáng tạo so với thị trường để có thể đáp ứng nhu cầu người dùng.

Giới thiệu

Và phần mềm làm đại diện của chúng tôi ở đây là "Stollen Detection" - phần mềm chống trộm điện thoại. Với nhiều chức năng nổi bật so với thị trường. Trên thị trường đã có nhiều phần mềm chống trộm điện thoại di động như "Don"t touch my phone" gần giống nhau, nhưng thực sự chưa có phần mềm nào hoạt động chuẩn mực, chính xác. Trong khi đó, phần mềm "Stollen Detection" đã được tôi khắc phục các vấn đề nêu trên! Nó có thể hoạt động nền mà ít tốn pin, vẫn có thể hoạt động khi tắt màn hình, không thể tắt tiếng, khoá các nút bấm, có thể chỉnh độ nhạy cảm biến, tắt/bật báo động với mật khẩu ngay khi ở màn hình khoá (kích hoạt nhanh từ thanh status bar), phát hiện có cuộc gọi đến sẽ tự động báo để tắt (tránh gây chạm vào máy làm báo động), khoá tắt nguồn, hỏi trực tiếp mật khẩu khi tắt báo động hoặc khi báo động,...

Thông tin liên hệ
  • DST Team

  • DSTteam

  • 34 Hoàng Trinh, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà

  • trangsithai@gmail.com

  • http://product-dstteam.pe.hu/Stollen-Detection/

Lĩnh vực

Công nghệ

Ngành khác

Thành lập

09/2015

Hình ảnh (4)