Hủy

Hộ kinh doanh Anh 3 Hưng

Tôi có ý tưởng và hiện đã kinh doanh tại bến tre với mô hình kinh doanh các món ăn vặt và các món uống trên xe tải Truck food. Về lợi nhuận đạt được khoảng 30% trên doanh thu sau khi trừ các chi phí bán hàng. Với mục đích đem lại sự tiện lợi và hài lòng cho mọi khách hàng có thể. Đồng thời với mục đích đem lại niềm vui cho cộng đồng tôi cũng trích 1 phần lợi nhuận dùng phát nước, đá, bánh mì, quần áo,.. cho người nghèo.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Hộ kinh doanh Anh 3 Hưng

  • Phanhung0311@gmail.com

  • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2163689527287643&id=100009398490875

Lĩnh vực

Ngành khác

Thành lập

01/1970