Hủy

Minh hung phan

Tôi có ý tưởng và hiện đã kinh doanh tại bến tre với mô hình kinh doanh các món ăn vặt và các món uống trên xe tải Truck food. Về lợi nhuận đạt được khoảng 30% trên doanh thu sau khi trừ các chi phí bán hàng. Với mục đích đem lại sự tiện lợi và hài lòng cho mọi khách hàng có thể. Đồng thời với mục đích đem lại niềm vui cho cộng đồng tôi cũng trích 1 phần lợi nhuận dùng phát nước, đá, bánh mì, quần áo,.. cho người nghèo.

Giới thiệu

Vì mục đích cộng đồng cùng hi vọng sẽ tốt hơn. Vì vậy sau khi trừ chi phí bán hàng và khấu hao, lợi nhuận mong muốn thì sẽ dành 1 phần cho mục đích thiện nguyện

Thông tin liên hệ
  • Minh hung phan

  • Anh 3 Hưng

  • 22/1 đường 30/4, phường 4, tp. Bến tre

  • phanhung0311@gmail.com

  • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2163689527287643&id=100009398490875

Lĩnh vực

Ngành khác

Thành lập

04/2018

Hình ảnh (1)