Hủy

VisSoft

VisSoft mong muốn xây dựng một ứng dụng Online gọi đồ ăn và phục vụ cho các nhà hàng giúp giảm lượng nhân viên phục vụ tối đa. Khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng tại nhà hàng hoặc truy cập ứng dụng để gọi những thực phẩm mà muốn thưởng thức. Sau đó sẽ có nhân viên tự động cập nhật và phục vụ. Khách hàng sẽ không cần gọi nhân viên để ghi chép hay yêu cầu gọi đồ dùng. Tất cả đã trong ứng dụng. "Vis - Hoàn thiện cuộc sống"

Giới thiệu

VisSoft mong muốn xây dựng một ứng dụng Online gọi đồ ăn và phục vụ cho các nhà hàng giúp giảm lượng nhân viên phục vụ tối đa.

Khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng tại nhà hàng hoặc truy cập ứng dụng để gọi những thực phẩm mà muốn thưởng thức. Sau đó sẽ có nhân viên tự động cập nhật và phục vụ.

Khách hàng sẽ không cần gọi nhân viên để ghi chép hay yêu cầu gọi đồ dùng. Tất cả đã trong ứng dụng.

"Vis - Hoàn thiện cuộc sống"

Thông tin liên hệ
  • VisSoft

  • VisSoft

  • Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh

  • drdung.bka@gmail.com

  • https://www.facebook.com/anhdung.giasu

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

06/2016

Hình ảnh (1)

Startup cùng lĩnh vực

WESALE

WESALE

Được thành lập bởi...

https://wesale.vn
SSSmarket

SSSmarket

SSSMarket là một...

https://www.sssmarket.vn