Hủy

500ae Corp

500ae - Kết nối để mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn

Giới thiệu

KẾT NỐI
Để mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn!

Dễ dàng tim kiếm sự giúp đỡ
Một yêu cầu trong vòng 30s sẻ có 500ae giúp đỡ bạn. Trình tương tác giúp bạn trao đổi thông tin và xác thực thông tin tức thời

Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu
Cho dù bạn ở tỉnh hay các vùng ven , một khi bạn cần là anh em luôn sẵng sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào, Chỉ cần bạn yêu cầu là 500ae có mặt

An toàn, Tự tin hơn
Giúp bạn yên tâm hơn về cuộc sống , tư tin hơn khi ra đường . Mạnh mẽ hơn khi có nhiều anh em giúp đỡ

Thông tin liên hệ
  • 500ae Corp

  • 500ae

  • 70 Nguyễn Trọng Tuyển

  • nghiant@kenhgiaiphap.vn

  • http://www.500ae.vn

Lĩnh vực

Công nghệ

Ngành khác

Thành lập

03/2018

Hình ảnh (6)