Hủy

Smart App 360

Phát triển ứng dụng quanh đây trên nền tảng web mobile cho các doanh nghiệp.Phát triển dựa trên ứng dụng Hà Nội 360 cho ngành du lịch đã có trên app store.Trên 10 năm làm về công nghệ thông tin có khả năng phát triển web app nhanh tôi ưu chi phí phát triển.Thời gian tới sẽ đưa ứng dụng này vào nhiều ngành nghề và dịch vụ khác nhau.Điểm nổi bật của ứng dụng là đồng bộ online và chạy được offline,Xem ảnh 360 độ,chat,video miêu tả,hỗ trỡ đa ngôn ngữ.Hãy tải app Hanoi 360

Giới thiệu

Đây là dự án phát triển các nền tảng web - mobile cho doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ tiếp cận các doanh nghiệp và người dùng để tạo ra các sản phẩm thực tế đáp ứng được cho người dùng  và doanh nghiệp.
Dựa trên ứng dụng đã phát triển Hanoi 360.
Đặc điểm nổi bật của chúng tôi là phát triển nhanh,tôi ưu chi phí phát triển,và nhân sự đảm bảo,độ bảo mật cao.
Ứng dụng có độ tuy biến cao.Có khả năng mở rộng sang nhiều ngành nghề.
Hiện tại ứng dụng Hanoi360 là ứng dụng về ngành du lịch.
Ứng dụng cho phép người dùng
Xem 360 độ ,Xem video  giới thiệu ,điểm xung quanh mình và điểm đến,xem nhiều ảnh thường và 360
Ứng dụng chạy không cần mạng và đồng bộ dữ liệu khi có mạng
Tự tạo lộ trình,xem lộ trình mẫu,xem lộ trình chia sẻ,Tự tạo địa điểm
Cập nhật các sự kiện mới, Chat realtime thêm bạn bè,Chương trình khuyến mại ,Tạo-chia sẻ lộ trình ,địa điểm
Hỗ trợ 18 ngôn ngữ  thay đổi cả giao diện và nội dung(Anh,Việt,Hàn,....)
Chúng tôi đang phát triển tính năng mới trả lời tự động

Thông tin liên hệ
  • Smart App 360

  • Chung cư C14 Bắc Hà

  • longbalan@gmail.com

  • http://xinchaohanoi.com

Lĩnh vực

Công nghệ

Dịch vụ

Ngành khác