Hủy
Ý tưởng mới Thứ năm, 6/9/2018, 16:00 (GMT+7)

Chương trình khởi nghiệp rót 60.000 USD cho startup Việt

Bốn doanh nghiệp được chọn sẽ được rót tổng cộng 60.000 USD, cung cấp khóa đào tạo bởi chuyên gia trong và ngoài nước. 

"Remake City Hanoi – HCMC" là chương trình tăng tốc ươm tạo tập trung vào giải quyết vấn đề xã hội qua sáng kiến kinh doanh và công nghệ. Chương trình hướng đến tìm ra những doanh nghiệp khởi nghiệp với tiềm năng tăng trưởng tốt, thúc đẩy đầu tư tác động tại Việt Nam.

Chương trình dành cho các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, những startup giai đoạn đầu với sản phẩm khả dụng tối thiểu (minimum viable product - MVP) và mô hình kinh doanh có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Bên cạnh đó, các starup cũng cần chứng minh được khả năng qua các chỉ sổ kinh doanh, phát triển. Nhóm sáng lập và điều hành cần có mục tiêu rõ ràng về tạo tác động xã hội qua mô hình kinh doanh, dịch vụ cụ thể. Hạn nộp đơn đăng ký tham gia chương trình là ngày 12/9/2018. 

Chương trình Remake City, Hanoi - HCMC hướng đến các doanh nghiệp, startup có sản phẩm, dịch vụ tạo tác động xã hội. 

Chương trình Remake City, Hanoi - HCMC hướng đến các doanh nghiệp, startup có sản phẩm, dịch vụ tạo tác động xã hội. 

Ngoài Việt Nam, chương trình còn được triển khai tại Indonesia (Jakarta) và Hàn Quốc (Seoul). Chương trình được Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến đầu tư tác động bởi quỹ Crevisse Consortium, Crevisse Partners. 

Bên cạnh 60.000 vốn hạt giống, chương trình còn cung cấp cho các doanh nghiệp mentor và huấn luyện về phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh. Thêm vào đó, các startup cũng sẽ được kết nối với mạng lưới nhà đầu tư tạo tác động, doanh nghiệp xã hội và đối tác tiềm năng và cơ hội tham gia vòng đầu tư của Crevisse Consortium. 

Crevisse Consortium là quỹ đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội qua giải pháp kinh doanh và công nghệ. Năm 2016, tổng doanh thu của các doanh nghiệp được quỹ đầu tư là 15 triệu USD - với tỷ lệ 30% thâm nhập thị trường quốc tế và 60% được nhận đầu tư các vòng tiếp theo. Đối tác triển khai của chương trình là Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP). 

Nguyễn Vũ