Hủy
Ý tưởng mới Thứ sáu, 19/1/2018, 12:17 (GMT+7)

Startup Mỹ sản xuất chip IoT trên nền tảng blockchain

Thiết bị gắn chip ngoài nhiệm vụ ghi nhận thông tin còn có thể tự động phân tích dữ liệu, tăng tương tác, nhập sổ…

Filament - startup lĩnh vực khối chuỗi ra mắt loại chip siêu nhỏ (Blocklet) ứng dụng trên thiết bị công nghiệp, phương tiện vận chuyển, sản xuất… của các công ty sử dụng IoT (công nghệ kết nối vạn vật qua Internet).

IoT kết nối vạn vật qua nền tảng Internet.

IoT kết nối vạn vật qua nền tảng Internet.

Điểm đặc biệt giúp Blocklet khác với các công cụ IoT truyền thống là khả năng tương tác thông tin trên nền tảng blockchain. Theo đó thiết bị gắn chip ngoài nhiệm vụ ghi nhận thông tin còn có thể tự động phân tích dữ liệu, tăng tương tác, nhập sổ…

Business Insider đưa tin, startup sử dụng mã nguồn blockchain mở Hyperledger Sawtooth (nền tảng do Intel phát triển và được dùng triển khai hệ điều hành Hyperledger Fabric). Yếu tố này giúp khách hàng của Filament tự động thực hiện những giao dịch Bitcoin siêu nhỏ.

Huyền Trang